• slayt
Duyurular

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğimiz ile www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi tarafından , Türkiye'de sağlık alanında "SAĞLIK" temalı birincisini düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışması 05.02.2020 itibaren başlıyor. 


 
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği olarak bu yarışmayı düzenlemekdeki amacımız, sağlığın 360 derece bütün bileşenlerinin katılabileceği ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla göstererek farkındalık oluşturulmasıdır.

 

Fotoğrafların gönderilme adresi :

 

 

spolitikalaridernegi@gmail.com  

 

s.politikalaridernegi@gmail.com

 
 
 
 
            2020  ŞİFA VEREN ELLER FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


 
1. AMAÇ


Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber  bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”sözünden yola çıkarak ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatarak 1.“Şifa Veren Eller” fotoğraf yarışmasıyla, sağlık çalışanlarının eserlerini kendi kalemlerinden 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi ile birlikte toplumla buluşturmayı hedeflemekteyiz.
 
2.KONU


 
2:1. Fotoğraf Yarışmasının ana teması sağlık çalışanlarının objektifinden “SAĞLIK’’ tır.
 


3.YARIŞMA ORGANİZASYONU
 
3:1. Fotoğraf Yarışması, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.
3:2. www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğine destek verecektir.
3:3. Yarışmaya katılan fotoğraflar Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde katılım tarihinden itibaren 01.11.2020 tarihine kadar oylamaya tabi tutulacak, en çok oy alan ilk 25 fotoğraf jüri değerlendirmesine alınacaktır.
 


4.YARIŞMANIN TÜRÜ


Sayısal (Dijital) renkli  veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

 


5. KATILMA KOŞULLARI


5:1 Yarışma özel ve kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanları ve sağlıkla ilgili herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere açıktır.
5:3 Yarışmaya katılan kişiler, gönderdikleri fotoğraflarla birlikte Adı, Soyadı, TC, Kurum/Okul, Yaşadığı şehir, Telefon numarası, e-posta adresi yazmak zorundadır.
5:4 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5:5 Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
5:6 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5:7 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
5:8 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:9 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
5:10 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
5:11Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hikâyeleri 500 karakteri geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
5:12 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
5:13 Yarışmacının yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahalesi ve değişikliği sonucu; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmaya böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunursa hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:14 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 5:15 Fotoğraflar 05.02.2020 - 15.10.2020 tarihleri arasında spolitiklaridernegi@gmail.com adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.
5:16 Yarışmada ödül alan eserler Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
5:17 Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.
5:18 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.
5:19 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri internet yoluyla teslim edilecektir.
 


6.TELİF (KULLANIM) HAKLARI


 A. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr Hak ve Sorumlulukları


6:1 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği’ne ve www.saglikciyiz.com.tr ait olacaktır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme alamayan diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.
6:2 Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
6:3 Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar tarafımızdan bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra derneğin arşivinde kalacaktır.
6:4 Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.
6:5 Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6:6 Yarışma sonuçları (Ödül ve sergileme alan fotoğraflar) Derneğimizin www.saglikpolitikalaridernegi.org, www.saglikciyiz.com.tr web siteleri ve sosyal medya ( Facebook – Instagram – Twiitter) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta yada telefon ile duyurulacaktır.


B. Eser sahipleri hak ve sorumlulukları


6:7  Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu  beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6:8 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali ( Raw ve jpeg ) kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 MB tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından spolitiklaridernegi@gmail.com. s.politikalirdernegi@gmail.com e-posta yoluyla internet üzerinden Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği teslim edilecektir.
6:9 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6:10 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine yazılı yada telefonla bildirecek olup  ödüller kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, yapılacak ödül töreninden sonra Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından yatırılacaktır.
6:11 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.


7.FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ


7:1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri  kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve  alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
7:2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
7:3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7:4 Her bir fotoğraf dosyasına 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi yazılacaktır.
7:5 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)


 
8.FOTOĞRAF GÖNDERİLMESİ


8:1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte,    10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
8:2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.
8:3 Fotoğraflar spolitiklaridernegi@gmail.com e-posta adresine yollanmalıdır.
8:4 Elden teslim, ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
8:5 İnternet üzerinden fotoğraf göndermede yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde derneğin +90 0505 6767989 Numaralı telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.


 
9.YARIŞMA TAKVİMİ


9:1 Başvuru Başlangıç Tarihi  05/02/.2020
9:2 Başvuru Bitiş Tarihi  15/10/.2020 Saat 24.00
9:3 Sonuç Bildirimi  01/11/2020

 


 
10. SERGİLEME

 


* Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için kişilerin adına düzenlenmiş özel katılım belgesi verilecektir.

 

 

11.ÖDÜLLER

 

11.1 DERECEYE GİRENLER

 

  • Birinciye : 5.000 TL + Plaket
  • İkinciye  : 3.000 TL + Plaket
  • Üçüncüye : 1.000 TL + Plaket
  • Dördüncüye : 500 TL + Plaket
  • Beşinciye : 500 TL + Plaket

 

 
12.SEÇİCİ KURUL / JÜRİ
 
• Musa AKAN
• İbrahim İKİZCELİ
• Ali Murat DUMAN
• Muhammet ÖZÇELİK
• Muhammet MAĞ
• Sultan Erdem ARAPOĞLU
 
13.Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme katılımcılara mail ve telefon yoluyla yapılacaktır.

 


14.Bu şartname 13 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 7,5096   7,5231
EURO 8,9643   8,9804
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Sponsorlarımız
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 19
Dün: 53
Toplam: 18499
Dinimize ve Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAYIN PROF.DR.ALİ ERBAŞ’A ve DOLAYISIYLA DİNİMİZE YAPILAN SALDIRIYA SESSİZ KALAMAYIZ..!

 

    Bütün dünya ile birlikte koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz, camilerimizin kapalı olduğu, Cuma namazlarının bile kılınamadığı bir dönemde idrak ettiğimiz Ramazan ayının ilk Cuma gününde, 24 Nisan 2020 tarihinde, TBMM’nin açılışının 100. yılına atıfta bulunarak okuduğu “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimidir” konulu Cuma hutbesine karşı başta Ankara ve İzmir Baro başkanlıkları ve sözde İnsan Hakları Derneği (İHD), olmak üzere bir kısım çevreler tarafından kin ve nefret içeren açıklamalarda bulunulmakla “Yüce dinimiz İslam’a ve kâhir ekseriyeti Müslüman olan halkımızın dini inançlarına” saldırıda bulunulmuştur. Bu durum karşısında TÜRKİYE SAĞLIK STK’LARI PLATFORMU (TÜSEP) olarak sessiz kalmamız ve tepki vermememiz söz konusu olamaz. Bu nedenle cehâlet kokan bu bedbaht bildiriyi kabul etmiyor ve bunu yayınlayanları ESEFLE KINIYORUZ !!!  

 

Sayın Diyanet İşleri Başkanının konuşmasını bahane ederek ortada nefret suçu olduğunu iddia eden ve bu bildiriye imza atanlar bilmelidir ki ortada bir nefret suçu olmadığı gibi bütün insanlığa hayrı, iyiliği, güzelliği emreden Allah’ın yeryüzüne gönderdiği en son ve en doğru kitap olan Kur’an’ın hükümlerine dogma diyecek kadar ileri giderek İslam Dinine ve Müslümanların kutsallarına hakaret etmekle Anayasamızın 24. maddesini ihlal ederek kendileri suç işlemektedirler. Böyle bir bildiriye imza atanların, hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunması gereken avukatları da asla temsil etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Mezkûr baroların, özellikle Ankara Barosunun basın açıklaması; akıl, ilim, ahlak, biyolojik ve sosyal gerçeklikler, milli ve manevi değerlerimiz ve onların en çok savunmaları gereken evrensel hukuk ilkeleri, anayasa ve yasalarla asla bağdaşmamaktadır. Her türlü şiddete, istismara, ahlaksızlığa ve sapkınlığa karşı ailenin, çocukların ve gençliğin korunması evrensel hukukun, uluslararası anlaşmaların ve Anayasamızın gereği iken, toplumumuzun temeli olan ailenin ve gençliğin geleceğini dinamitleyen, cinsel sapıklıklara (eşcinsel ilişkiye), gayrı meşru ilişkilere, zinaya, uyuşturucuya sahip çıkan bu akıl tutulması basın açıklamasının hangi mantık ile yazıldığının anlaşılması mümkün değildir. Ayrıca bu bildiri ile sapkın ve gayrimeşru yaşam biçimi cesaretlendirilerek teşvik edilmek istenmektedir.  

 

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ; sembolik olarak Hacı Bayram Camiinde irat ettiği Cuma hutbesinde ifa ettiği görevi tam da yapılması gerektiği gibi yapmış, bu ayın kötü alışkanlıklardan kurtulma vesilesi yapılmasını önererek; bu konuda Kur’an da yer alan Allah’ın emirlerini hatırlatarak, tıbben de doğru olduğu gibi sigaranın, içkinin, uyuşturucu maddelerin zararlarından bahsetmiş, lûtîliğin (eşcinsel ilişkinin) ve gayrimeşru ilişkinin  (zinanın) sakıncalarına dikkat çekmiştir. Sn. Diyanet İşleri Başkanımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması çağrısı; alışkanlık sahiplerini aşağılamak olmadığı gibi, düşmanlık hiç değildir. Aksine bu alışkanlık sahiplerine insan olarak değer verildiği için, o alışkanlık sahiplerinin bu kötü alışkanlıklardan kurtulması için bir çaba, bir uyarı niteliğinde olup bu alışkanlıkların devam ettirilmemesi ve yaygınlaştırılmaması için tavsiye niteliğindedir. Üstlendiği görevi gereği toplumumuzu ve bütün insanlığı bu kötülüklere karşı uyaran, hukuka, ahlaka ve tıbben insanın doğasına uygun davranışları tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ı söz konusu açıklamalarından dolayı kutluyor, her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz.  

 

28.04.2020 / TÜSEP / İSTANBUL
Okunma Sayısı: 455


18.210.12.229
DİĞER HABERLER

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi


Top