• slayt
Duyurular

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğimiz ile www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi tarafından , Türkiye'de sağlık alanında "SAĞLIK" temalı birincisini düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışması 05.02.2020 itibaren başlıyor. 


 
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği olarak bu yarışmayı düzenlemekdeki amacımız, sağlığın 360 derece bütün bileşenlerinin katılabileceği ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla göstererek farkındalık oluşturulmasıdır.

 

Fotoğrafların gönderilme adresi :

 

 

spolitikalaridernegi@gmail.com  

 

s.politikalaridernegi@gmail.com

 
 
 
 
            2020  ŞİFA VEREN ELLER FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


 
1. AMAÇ


Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber  bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”sözünden yola çıkarak ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatarak 1.“Şifa Veren Eller” fotoğraf yarışmasıyla, sağlık çalışanlarının eserlerini kendi kalemlerinden 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi ile birlikte toplumla buluşturmayı hedeflemekteyiz.
 
2.KONU


 
2:1. Fotoğraf Yarışmasının ana teması sağlık çalışanlarının objektifinden “SAĞLIK’’ tır.
 


3.YARIŞMA ORGANİZASYONU
 
3:1. Fotoğraf Yarışması, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.
3:2. www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğine destek verecektir.
3:3. Yarışmaya katılan fotoğraflar Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde katılım tarihinden itibaren 01.11.2020 tarihine kadar oylamaya tabi tutulacak, en çok oy alan ilk 25 fotoğraf jüri değerlendirmesine alınacaktır.
 


4.YARIŞMANIN TÜRÜ


Sayısal (Dijital) renkli  veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

 


5. KATILMA KOŞULLARI


5:1 Yarışma özel ve kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanları ve sağlıkla ilgili herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere açıktır.
5:3 Yarışmaya katılan kişiler, gönderdikleri fotoğraflarla birlikte Adı, Soyadı, TC, Kurum/Okul, Yaşadığı şehir, Telefon numarası, e-posta adresi yazmak zorundadır.
5:4 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5:5 Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
5:6 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5:7 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
5:8 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:9 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
5:10 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
5:11Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hikâyeleri 500 karakteri geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
5:12 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
5:13 Yarışmacının yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahalesi ve değişikliği sonucu; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmaya böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunursa hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:14 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 5:15 Fotoğraflar 05.02.2020 - 15.10.2020 tarihleri arasında spolitiklaridernegi@gmail.com adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.
5:16 Yarışmada ödül alan eserler Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
5:17 Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.
5:18 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.
5:19 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri internet yoluyla teslim edilecektir.
 


6.TELİF (KULLANIM) HAKLARI


 A. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr Hak ve Sorumlulukları


6:1 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği’ne ve www.saglikciyiz.com.tr ait olacaktır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme alamayan diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.
6:2 Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
6:3 Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar tarafımızdan bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra derneğin arşivinde kalacaktır.
6:4 Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.
6:5 Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6:6 Yarışma sonuçları (Ödül ve sergileme alan fotoğraflar) Derneğimizin www.saglikpolitikalaridernegi.org, www.saglikciyiz.com.tr web siteleri ve sosyal medya ( Facebook – Instagram – Twiitter) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta yada telefon ile duyurulacaktır.


B. Eser sahipleri hak ve sorumlulukları


6:7  Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu  beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6:8 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali ( Raw ve jpeg ) kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 MB tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından spolitiklaridernegi@gmail.com. s.politikalirdernegi@gmail.com e-posta yoluyla internet üzerinden Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği teslim edilecektir.
6:9 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6:10 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine yazılı yada telefonla bildirecek olup  ödüller kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, yapılacak ödül töreninden sonra Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından yatırılacaktır.
6:11 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.


7.FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ


7:1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri  kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve  alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
7:2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
7:3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7:4 Her bir fotoğraf dosyasına 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi yazılacaktır.
7:5 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)


 
8.FOTOĞRAF GÖNDERİLMESİ


8:1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte,    10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
8:2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.
8:3 Fotoğraflar spolitiklaridernegi@gmail.com e-posta adresine yollanmalıdır.
8:4 Elden teslim, ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
8:5 İnternet üzerinden fotoğraf göndermede yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde derneğin +90 0505 6767989 Numaralı telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.


 
9.YARIŞMA TAKVİMİ


9:1 Başvuru Başlangıç Tarihi  05/02/.2020
9:2 Başvuru Bitiş Tarihi  15/10/.2020 Saat 24.00
9:3 Sonuç Bildirimi  01/11/2020

 


 
10. SERGİLEME

 


* Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için kişilerin adına düzenlenmiş özel katılım belgesi verilecektir.

 

 

11.ÖDÜLLER

 

11.1 DERECEYE GİRENLER

 

 • Birinciye : 5.000 TL + Plaket
 • İkinciye  : 3.000 TL + Plaket
 • Üçüncüye : 1.000 TL + Plaket
 • Dördüncüye : 500 TL + Plaket
 • Beşinciye : 500 TL + Plaket

 

 
12.SEÇİCİ KURUL / JÜRİ
 
• Musa AKAN
• İbrahim İKİZCELİ
• Ali Murat DUMAN
• Muhammet ÖZÇELİK
• Muhammet MAĞ
• Sultan Erdem ARAPOĞLU
 
13.Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme katılımcılara mail ve telefon yoluyla yapılacaktır.

 


14.Bu şartname 13 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 8,3374   8,3524
EURO 10,0998   10,1180
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Sponsorlarımız
Neden Döner Sermaye Alamıyoruz?

NEDEN DÖNER SERMAYE ALAMIYORUZ?

 

 

Öncelikle döner sermaye nedir?

 

Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılan ek ödemedir.  Hesaplanan ek ödeme, ilgili ayı takip eden ayın15’i ile 20’sine kadar ödenir.

Hesaplama basitçe;

Hakedilen Ek Ödeme – Sabit Ek Ödeme Brütü = Döner Sermaye’dir.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurum ve kuruluşlarda 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanan döner sermaye dağıtım uygulaması sürekli değişen yönetmeliklerle, şehirden şehire, kurumdan kuruma değişen uygulamalarla sağlık çalışanlarına hiçbir faydası olmayan adı var, kendisi yok bir şekle girmiş durumdadır.

Sağlık çalışanlarımızın alın terimiz dedikleri döner sermaye, kurumların ilgili kesintiler yapıldıktan sonra kalan geliri oldukça az olduğundan, dağıtılabilecek toplam ek ödeme miktarının üst sınırı da düşük olmakta ve sağlık çalışanlarına yalnızca sabit ek ödeme yapılmaktadır. Sağlık kuruluşlarının verdikleri tanı ve tedavi hizmetleri ve bu kapsamda “gelirleri” artmasına rağmen, dağıtılabilecek ek ödeme tutarı azalmaktadır. Bu durum esas olarak döner sermayeden yapılan “gider” artışından (sarf ve tıbbi malzeme alımı, araç alımı, personel giderleri, inşaat giderleri, çeşitli hizmet alımları vs) kaynaklanmaktadır.

Önceden bir acil hemşiresi ya da 112’de görev yapan hekim dışı sağlık çalışanı 550-1300 TL arasında ek döner sermaye alırken bugünlerde 0 ila 400 TL arasında ek döner sermaye ancak alabilmektedir. Son yıllardaki enflasyon oranlarını da göz önüne alırsak ek döner sermaye tamamen yok olmuştur. Sistem bu şekilde olduğunda acil serviste, yoğun bakımda veya işlemlerin ağır ve yoğun olduğu birimlerde çalışan hekim dışı sağlık çalışanları döner sermayeden aldıkları pay komik oranla düşmüştür. 

Döner sermaye yönetmeliğinden dolayı doktorlar bu durumdan daha az etkilenmiş hekim dışı personeller daha fazla etkilenmişlerdir. Doktorlar için performans sayılan fakat sağlık personellerinin ise performanstan sayılmayan ama döner sermayeye katkı sağladıkları yüzlerce işlem bulunmaktadır. Doktorlar, hemşirelerin yaptığı işlemler üzerinden ek döner sermaye alırken asıl işlemi yapan sağlık çalışanlarının bu döner sermayeye etkili dağıtımından yararlanamaması adaletsizliğin en temelini oluşturmaktadır. Döner sermaye konusunda yaşanılan adaletsizlik, performans sistemindeki işi yapana değil yaptırana ödeme yapılması yani sanki tüm işlemleri doktor yapıyormuşçasına döner sermayeden payını alırken, hekim dışı sağlık personellerinin tümünün yaptıklarının yok sayılması, mesleki değerlerinin yok sayılması anlamına gelmekte ve bu durum ayrıca sıkıntılar oluşturmaktadır.  

 

Peki ne yapılmalıdır?

 • Döner sermaye yönetmeliği acilen değiştirilmeli, dağıtılabilir döner sermaye oranları yükseltilmelidir.
 • Performansa dayalı döner sermaye sistemi revize edilerek tüm hekim dışı sağlık personellerinin yaptıkları işlemlerden de pay alması sağlanmalıdır.
 • Kurumlarımızın ana gelir kaynağı olan SGK’nın ödemesine esas SUT fiyatlarının enflasyon oranlarına göre güncellenmesi gerekmektedir.
 • Kurum ve Kuruluşlarımızın giderleri döner sermayeden değil Sağlık Bakanlığımızın veya Maliye Bakanlığının vereceği özel bütçeden karşılanmalıdır.
 • Döner sermaye işletme yönetimleri gelirleri arttırarak giderleri azaltma yöntemine gitmeli ve dağıtılabilir döner sermayeyi personele dağıtmalıdır.
 • Eğitim, araştırma ve stajyer giderleri döner sermayeden değil bakanlığımızın farklı gider kalemlerinden karşılanmalı ya da Maliye bakanlığından ek bütçe talebinde bulunulmalıdır.
 • …………

Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımız bir an önce harekete geçerek, sosyal medyadan (twitter, facebook) medet ummadan, Bakanlığımızla iş birliği yaparak komisyonlar oluşturmalı alanında uzman kişilerle çalıştaylar, kongreler yaparak sağlık çalışanlarının sesini duyurmalı tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye sorunun bir an önce çözüme kavuşturmalıdır.

Selam ve Saygılarımla...

 

 

 Musa Akan
Okunma Sayısı: 1778


34.239.157.140
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top