• slayt
Duyurular

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğimiz ile www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi tarafından , Türkiye'de sağlık alanında "SAĞLIK" temalı birincisini düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışması 05.02.2020 itibaren başlıyor. 


 
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği olarak bu yarışmayı düzenlemekdeki amacımız, sağlığın 360 derece bütün bileşenlerinin katılabileceği ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla göstererek farkındalık oluşturulmasıdır.

 

Fotoğrafların gönderilme adresi :

 

 

spolitikalaridernegi@gmail.com  

 

s.politikalaridernegi@gmail.com

 
 
 
 
            2020  ŞİFA VEREN ELLER FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


 
1. AMAÇ


Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber  bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”sözünden yola çıkarak ülkemizde sağlık çalışanlarının öneminin sağlıkçıların bakış açısıyla anlatılması , sağlık çalışanlarımızın hastalarını tedavi ederken bile mesleklerinde sanatsal bakış açılarının da olduğunu vurgulamak ve mesleğimizin inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatarak 1.“Şifa Veren Eller” fotoğraf yarışmasıyla, sağlık çalışanlarının eserlerini kendi kalemlerinden 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi ile birlikte toplumla buluşturmayı hedeflemekteyiz.
 
2.KONU


 
2:1. Fotoğraf Yarışmasının ana teması sağlık çalışanlarının objektifinden “SAĞLIK’’ tır.
 


3.YARIŞMA ORGANİZASYONU
 
3:1. Fotoğraf Yarışması, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.
3:2. www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi, Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğine destek verecektir.
3:3. Yarışmaya katılan fotoğraflar Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde katılım tarihinden itibaren 01.11.2020 tarihine kadar oylamaya tabi tutulacak, en çok oy alan ilk 25 fotoğraf jüri değerlendirmesine alınacaktır.
 


4.YARIŞMANIN TÜRÜ


Sayısal (Dijital) renkli  veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

 


5. KATILMA KOŞULLARI


5:1 Yarışma özel ve kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanları ve sağlıkla ilgili herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere açıktır.
5:3 Yarışmaya katılan kişiler, gönderdikleri fotoğraflarla birlikte Adı, Soyadı, TC, Kurum/Okul, Yaşadığı şehir, Telefon numarası, e-posta adresi yazmak zorundadır.
5:4 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5:5 Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
5:6 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5:7 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
5:8 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:9 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
5:10 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
5:11Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hikâyeleri 500 karakteri geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
5:12 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
5:13 Yarışmacının yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahalesi ve değişikliği sonucu; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmaya böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunursa hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5:14 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 5:15 Fotoğraflar 05.02.2020 - 15.10.2020 tarihleri arasında spolitiklaridernegi@gmail.com adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.
5:16 Yarışmada ödül alan eserler Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği web sitesinde ve www.saglikciyiz.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
5:17 Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.
5:18 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.
5:19 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri internet yoluyla teslim edilecektir.
 


6.TELİF (KULLANIM) HAKLARI


 A. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr Hak ve Sorumlulukları


6:1 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği’ne ve www.saglikciyiz.com.tr ait olacaktır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme alamayan diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.
6:2 Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, ve www.saglikciyiz.com.tr sağlık haber sitesi bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
6:3 Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar tarafımızdan bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra derneğin arşivinde kalacaktır.
6:4 Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.
6:5 Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği ve www.saglikciyiz.com.tr katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6:6 Yarışma sonuçları (Ödül ve sergileme alan fotoğraflar) Derneğimizin www.saglikpolitikalaridernegi.org, www.saglikciyiz.com.tr web siteleri ve sosyal medya ( Facebook – Instagram – Twiitter) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta yada telefon ile duyurulacaktır.


B. Eser sahipleri hak ve sorumlulukları


6:7  Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu  beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6:8 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali ( Raw ve jpeg ) kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 MB tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından spolitiklaridernegi@gmail.com. s.politikalirdernegi@gmail.com e-posta yoluyla internet üzerinden Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği teslim edilecektir.
6:9 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6:10 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine yazılı yada telefonla bildirecek olup  ödüller kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, yapılacak ödül töreninden sonra Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından yatırılacaktır.
6:11 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.


7.FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ


7:1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri  kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve  alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
7:2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
7:3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7:4 Her bir fotoğraf dosyasına 500 karakteri geçmeyecek şekilde fotoğrafın hikayesi yazılacaktır.
7:5 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)


 
8.FOTOĞRAF GÖNDERİLMESİ


8:1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte,    10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
8:2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.
8:3 Fotoğraflar spolitiklaridernegi@gmail.com e-posta adresine yollanmalıdır.
8:4 Elden teslim, ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
8:5 İnternet üzerinden fotoğraf göndermede yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde derneğin +90 0505 6767989 Numaralı telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.


 
9.YARIŞMA TAKVİMİ


9:1 Başvuru Başlangıç Tarihi  05/02/.2020
9:2 Başvuru Bitiş Tarihi  15/10/.2020 Saat 24.00
9:3 Sonuç Bildirimi  01/11/2020

 


 
10. SERGİLEME

 


* Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için kişilerin adına düzenlenmiş özel katılım belgesi verilecektir.

 

 

11.ÖDÜLLER

 

11.1 DERECEYE GİRENLER

 

 • Birinciye : 5.000 TL + Plaket
 • İkinciye  : 3.000 TL + Plaket
 • Üçüncüye : 1.000 TL + Plaket
 • Dördüncüye : 500 TL + Plaket
 • Beşinciye : 500 TL + Plaket

 

 
12.SEÇİCİ KURUL / JÜRİ
 
• Musa AKAN
• İbrahim İKİZCELİ
• Ali Murat DUMAN
• Muhammet ÖZÇELİK
• Muhammet MAĞ
• Sultan Erdem ARAPOĞLU
 
13.Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme katılımcılara mail ve telefon yoluyla yapılacaktır.

 


14.Bu şartname 13 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 7,5546   7,5682
EURO 8,8050   8,8209
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Sponsorlarımız
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 34
Dün: 42
Toplam: 11341
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği Hakkında

Ekibimiz bu güne kadar bir çok faaliyette bulunmuş, ülkemizin sağlık ve sosyal güvenlik politikalarına, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesine sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunarak, yurt içi ve yurtdışında çeşitli tıbbi yardım faaliyetlerinde bulunmuş, sağlıkla ilgili her alanda projeler, geliştirmiş, sağlık alanında ülkemizi bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımak için var gücüyle çalışmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi en iyi şekilde temsil eder nitelikte işler gerçekleştirmiştir.

 

Bu mimvalde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye devam edeceğimiz projelerimiz ise kısaca;

 

 

 • Sağlık hizmeti sunan, kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmaya devam edeceğiz.

 

 • İnsan sağlığı odaklı hizmet veren Dâhili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Temel Tıb Bilimleri ve Alternatif Tıb Bilimleri alanlarında çalışan kişi, kurum, kuruluşlarla ve bu kuruluşlardan hizmet alanları bir çatı altında toplayarak bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunacağız.

 

 • Sağlık Turizminde öncü olan projelerde yer alarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız.

 

 

 • Sağlık Teknolojileri Geliştiren Kurum ve Kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak dünyada sağlık alanında ki, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin aynı nitelikte ülkemizde de yer almasını sağlayacak, çalıştaylar, kongreler ve fuarlar yapmaya ve yapılan bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz.

 

 • “Gelecek Gençlerindir” düsturuyla geçmişini bilen, geleceğe milli birlik ve beraberliğin önemini bilerek yürüyen yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

 

 • Sağlık sektörünün her kademesinde rol alan, tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz.

 

 • Devlet, özel sektör, vakıf eliyle kurulmuş sağlık tesisleri ve çalışan personellerin sorunlarının giderilmesini, bunun için sağlık politikaları oluşturulmasını, hizmet kalitesinin arttırılmasını, sağlık hizmetini üretenlerin ve kullananların memnuniyetinin arttırılmasını, amaçlayan kongreler, çalıştaylar ve bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

 

 •   Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak halk sağlığı eğitimleri ile halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
 • Ülkemizdeki tüm bireylerin sağlık okuryazarlığını arttırarak sağlık bilgilerini okuma, anlama ve tıbbi talimatlara uyma yeteneklerini arttırmak amacıyla çalışmalar yapıp ülkemiz milli kaynaklarına katkıda bulunacağız.

 

 • Sağlıkta şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığımızla beraber ulusal düzeyde sorunları tespiti edici çalışmalar yaparak, kısa, orta ve uzun vadede projeler geliştirerek sağlıkta şiddete sıfır tölerans kapmanyaları düzenleyeceğiz.

 

 • Ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarını bir nebzede olsa rahatlatmak ve hoşça vakit geçirmeleri sağlamak amacıyla çeşitli zamanlarda yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler, özel günler için yemekli organizasyonlar, konserler vb. organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz.


MUSA AKAN
Okunma Sayısı: 183YAZARIN DİĞER YAZILARI

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi


Top